نعیم احمدی دریافت تمام تصاویر

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان
نعیم احمدی

دیدار تیم های فوتبال استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته بیست‌وهشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۸ عصر جمعه ( ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه یک بر یک به پایان رسید .

جستجو
آرشیو تاریخی