|
خبری / شناسه : 60947 / تاریخ انتشار : 1396/3/19 17:28
 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

 •  نمایش اتاق

  نمایش اتاق

نمایش اتاق

IIPA /نمایش اتاق به کارگردانی فاطمه علی حسینی با بازی مرتضی اسماعیل کاشی ،رویا میر علمی ،رحیم نوروزی،الهه شه پرست و فرشید ترابی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت./عکس:رضا معطریان 

captcha