|
خبری / شناسه : 60942 / تاریخ انتشار : 1396/3/15 16:38
 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

 •  نمایش ترانه ای برای تو

  نمایش ترانه ای برای تو

نمایش ترانه ای برای تو

IIPA /نمایش ترانه ای برای تو به کارگردانی امین ابراهیمی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت./عکس:رضا معطریان

captcha